ceník/obsazenost

Hlavní sezóna

Ubytování v hlavní sezónu poskytujeme pouze v týdenních turnusech od soboty do soboty

prázdniny léto 16.000,- Kč / týden /objekt  _ červen, červenec, srpen, září plus energie

prázdniny zima 14.000,- Kč / týden /objekt _  leden, únor, březen plus energie

Silvestr 30.12.-1.1. 20.000,-Kč /objekt _ plus energie

Velikonoce 10.000,- Kč /  čtvrtek až pondělí

Vedlejší sezóna
14.000,-Kč / týden /objekt _ duben, květen , říjen, listopad, prosinec/mimo vánoční týden/

6.000,-Kč / víkend/objekt mimo hlavní sezónu

Po předchozí domluvě je možno mimo sezónu poskytnout i prodloužený víkend. Cena je 6.000,-Kč za víkend plus 2.000,-Kč za každou další noc, na Silvestra je 2.500,- Kč za každou další noc.

Vratná kauce 3.000,-kč bude složena na místě v den převzetí objektu a vrácena na konci pobytu v celé výši (budou odečteny náklady na energii dle spotřeby) v případě řádného předání objektu.

Poplatek za dřevo je 500,- Kč v zimní sezonu a 250,- Kč v letní sezonu

Rekreační poplatek 20,-Kč za osobu a noc (děti do 18 let neplatí)

Úklid chaty včetně zahrady:                                                                                                                    před odjezdem je třeba chatu i zahradu uklidit. Pokud nechcete, lze si tuto službu za 500,- Kč zaplatit.

Délka pronájmu
Chata se v hlavní sezóně ( červenec, srpen, leden, únor, březen) pronajímá vždy na celý týden (od soboty do soboty). Ve vedlejší sezóně je možné po domluvě pronájem na kratší dobu než jeden týden. Nástup k ubytování je vždy v sobotu od 14.00 hod. Ukončení pobytu je také v sobotu a to do 10.00 hod.
Jak probíhá rezervace
Uzavřít smlouvu o pobytu může jen fyzická osoba, příčetná, která dovršila 18-ti let. Smluvní vztah mezi oběma stranami vzniká po vyplnění objednacího formuláře/tzn.  objednání e-mailem, telefonicky či ze stránek e-chalupy.cz/ a složením 50% zálohy na účet. Pokud záloha nebude uhrazena do 7 dnů po odeslání a potvrzení objednávky , smluvní vztah zaniká. Trvalou rezervaci pobytu Vám provedeme dnem připsání zálohy na uvedený účet a budeme Vás informovat o jejím přijetí a provedené rezervaci. Rozdílnou částku ze skutečné ceny za pobyt bude splatná na uvedený účet 14 dní před nástupem nebo hotově v den nástupu. Uskutečněním rezervace host (hosté a jejich případní zástupci) potvrzují skutečnost, že jsou jim známé veškeré podmínky pronájmu chaty viz. záložka „PROVOZNÍ ŘÁD“ a dále veškeré body ceníku. S těmito bez výhrady souhlasí a budou je akceptovat.

Storno ubytování

100% vrácením zálohy 2 měsíce předem

1 měsíc předem 50%

a poté záloha propadá

V případě přerušení / zrušení pobytu ze strany pronajímatele vlivem nepředvídatelných okolností, náleží nájemci chaty vždy vrácení zaplacené zálohy ve výši 100%. V případě započatého pobytu bude vrácena poměrná část z ceny pobytu.

Kalendář rezervací

Rezervace jsou možné 365dnů předem